PUBLIKACJE
ARTYKUŁY
Zmiany wpływające na egzekucję z wynagrodzenia za pracę – Tarcza 3.0

"Na ten miesiąc już koniec"

artykuł poświęcony dochodzeniu przez szpitale od kas chorych zapłaty za świadczenia ponadlimitowe - "Rzeczpospolita" z 19.07.2000
"Pomóż albo zwróć"

limity świadczeń zdrowotnych, a prawo do opieki medycznej -"Rzeczpospolita" z 6.2.2001
"Uważajcie na kreski"

krytyczna analiza przepisów regulujących postępowanie uproszczone - "Rzeczpospolita" z 4.9.2001
"Wynagrodzenie za pracę, a zajęcie rachunku bankowego - komentarz"

Monitor Prawniczy nr 24/2002 z 15.12.2002 Dwutygodnik Prawa Polskiego Wydawnictwa C.H.Beck
"Pojęcie wynagrodzenia za pracę w świetle przepisów art. 890 § 2 k.p.c. oraz art. 81 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji"

Prawo Bankowe nr 2/2003 Miesięcznik wydawany przez Oficynę Wydawniczą "Zarządzanie i Finanse" sp. z o.o.