PUBLIKACJE
ARTYKUŁY
"Arbeitsvergütung im Sinne der Vorschriften des Art. 890 § 2 der ZPO und des Art. 81 § 4 des Gesetzes über Vollstreckungsverwaltungsverfahren"

Prawo Bankowe nr 2/2003 Miesięcznik wydawany przez Oficynę Wydawniczą "Zarządzanie i Finanse" sp. z o.o.
"In diesem Monat gehr nicht mehr"

artykuł poświęcony dochodzeniu przez szpitale od kas chorych zapłaty za świadczenia ponadlimitowe - "Rzeczpospolita" z 19.07.2000
"Helfen oder zurückgeben"

limity świadczeń zdrowotnych, a prawo do opieki medycznej -"Rzeczpospolita" z 6.2.2001
"Striche beachten"

krytyczna analiza przepisów regulujących postępowanie uproszczone - "Rzeczpospolita" z 4.9.2001
"Arbeitsvergütung und die Pfändung des Bankkontos - Kommentar"

Monitor Prawniczy nr 24/2002 z 15.12.2002 Dwutygodnik Prawa Polskiego Wydawnictwa C.H.Beck