PUBLICATIONS
ARTICLES
"That’s it for this month"

artykuł poświęcony dochodzeniu przez szpitale od kas chorych zapłaty za świadczenia ponadlimitowe - "Rzeczpospolita" z 19.07.2000
"Aid or return"

limity świadczeń zdrowotnych, a prawo do opieki medycznej -"Rzeczpospolita" z 6.2.2001
"Be wary of the dashes"

krytyczna analiza przepisów regulujących postępowanie uproszczone - "Rzeczpospolita" z 4.9.2001
"Remuneration for work and a banking seizure - A Commentary"

Monitor Prawniczy nr 24/2002 z 15.12.2002 Dwutygodnik Prawa Polskiego Wydawnictwa C.H.Beck
"The concept of remuneration for work in light of the provisions of Article 890 § 2 of the Code of Civil Procedure"

Prawo Bankowe nr 2/2003 Miesięcznik wydawany przez Oficynę Wydawniczą "Zarządzanie i Finanse" sp. z o.o.