AKTUALNOŚCI
CO SIĘ U NAS DZIEJE
23.04.20
Kiedy sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?
O tym kiedy można wnosić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego była już mowa m.in. tutaj. W niektórych jednak okolicznościach sąd…
23.04.20
Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości?
Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że postępowanie to będzie się toczyć. W niektórych okolicznościach sąd oddali…
21.04.20
Kiedy zarządca sukcesyjny odpowiada za niewypłacalność?
Zarząd sukcesyjny to nie tylko ratunek dla przedsiębiorstwa i rodziny zmarłego przedsiębiorcy, ale także poważne obowiązki dla samego zarządcy. Gwałtownie…
17.04.20
Praca zdalna a RODO
Jedna z naszych klientek zapytała nas, czy RODO zawiera jakieś przeciwwskazania, które uniemożliwiają zlecenie pracownikom pracę w ich domach. Czy…