AKTUALNOŚCI
CO SIĘ U NAS DZIEJE
29.04.20
Zapłata PITu za 2019 do 1.06.2020 r. = brak odsetek za zwłokę
Minister Finansów korzystając z upoważnienia ustawowego zawartego w tzw. Tarczy antykryzysowej, wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę…
23.04.20
Kiedy sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego?
O tym kiedy można wnosić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego była już mowa m.in. tutaj. W niektórych jednak okolicznościach sąd…
23.04.20
Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości?
Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie oznacza jeszcze, że postępowanie to będzie się toczyć. W niektórych okolicznościach sąd oddali…
21.04.20
Kiedy zarządca sukcesyjny odpowiada za niewypłacalność?
Zarząd sukcesyjny to nie tylko ratunek dla przedsiębiorstwa i rodziny zmarłego przedsiębiorcy, ale także poważne obowiązki dla samego zarządcy. Gwałtownie…