Aktualności

Zapłata PITu za 2019 do 1.06.2020 r. = brak odsetek za zwłokę


Minister Finansów korzystając z upoważnienia ustawowego zawartego w tzw. Tarczy antykryzysowej, wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych. Rozporządzenie odnosi się do zaległości w zapłacie podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z epidemią koronawirusa. Kiedy fiskus zaniecha poboru odsetek?

Rezygnacja z odsetek może dotyczyć odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań podatkowych za 2019 r. Odsetki te nie będą pobierane za okres od 1 maja 2020 do 1 czerwca 2020 r. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest rozliczenie się z tytułu  PIT za 2019 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Na równi z zapłatą podatku do 1.06.2020 r., traktuje się nadpłatę lub zwrot podatku podlegające zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.

Opisane wyżej zaniechanie poboru odsetek może dotyczyć podatników składających następujące zeznania: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Rozporządzenie obejmuje obszar całego kraju i wchodzi w życie z dniem 1.05.2020 r.

Zapłata PITu za 2019 do 1.06.2020 r. = brak odsetek za zwłokę

#specustawa #TarczaAntykryzysowa #COVID19 #koronawirus