Aktualności

Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Chełmno, Grudziądz, Świecie – kończą się terminy naboru na dofinansowania.


Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy ogłosiły nowe terminy naboru wniosków o wsparcie finansowe w ramach Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w terminie mogą obecnie ubiegać się o pomoc. Zwracamy uwagę, że wnioski składane poza terminami naborów nie będą rozpatrywane. Informują o tym poszczególne urzędy na swoich stronach internetowych. Niżej prezentujemy nowe terminy naboru wniosków dla wybranych Urzędów Pracy z województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe terminy naboru dotyczą wniosków o:

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb Tarczy antykryzysowej)
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze Tarczy antykryzysowej)
  • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc Tarczy antykryzysowej)

Miasto Toruń

Dla przedsiębiorców podlegających pod Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia ogłoszono trzeci termin naboru. Odpowiednie wnioski można składać od 29 maja do 11 czerwca 2020 r.

Powiat Toruński

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego ogłosił czwarty termin naboru wniosków. Przedsiębiorcy z powiatu toruńskiego mogą składać wnioski od 28 maja do 10 czerwca 2020 r.

Bydgoszcz

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy również ogłosił terminy naboru.

Odnośnie wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb Tarczy antykryzysowej), zainteresowani przedsiębiorcy mogą składać wnioski w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2020 r.

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (art. 15zze Tarczy antykryzysowej), można składać od 27 maja do 10 czerwca 2020 r.

Włocławek

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi nabór wszystkich powyższych wniosków w trybie ciągłym.

Grudziądz

Przedsiębiorcy podlegający pod Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu muszą pilnować następujących terminów naboru.

Dla wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb Tarczy antykryzysowej) oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc Tarczy antykryzysowej) jest to 29 maja – 11 czerwca 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze Tarczy antykryzysowej) składa się w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2020 r.

Chełmno

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie ogłosił termin naboru. Ten sam dla wszystkich wskazanych wyżej wniosków. Nabór trwa od 28 maja do 10 czerwca 2020 r.

Świecie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu, wszystkie wskazane wyżej wnioski można składać w terminie od 1 czerwca – 14 czerwca 2020 r.

Ponadto Urzędy Pracy informują, że wnioski o pożyczkę do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców można składać cały czas, do odwołania (czyli do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację tego zadania).

#COVID19 #koronawirus #specustawa #TarczaAntykryzysowa