bar

Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na inne postępowania – cz. 1

Restrukturyzację można przeprowadzić w następujących postępowaniach: postępowaniu o zatwierdzenie układu, przyśpieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym i postępowaniu sanacyjnym. W zależności od danego postępowania restrukturyzacyjnego różny… Read More