bar

Zapłata PITu za 2019 do 1.06.2020 r. = brak odsetek za zwłokę

Minister Finansów korzystając z upoważnienia ustawowego zawartego w tzw. Tarczy antykryzysowej, wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych. Rozporządzenie… Read More

Praca zdalna a RODO

Jedna z naszych klientek zapytała nas, czy RODO zawiera jakieś przeciwwskazania, które uniemożliwiają zlecenie pracownikom pracę w ich domach. Czy praca zdalna jest niezgodna z… Read More

Czy RODO obowiązuje podczas epidemii?

Przed chwilą dzwonił do mnie klient z pytanie, czy RODO obowiązuje podczas epidemii. Słyszał bowiem plotki, że z uwagi na walkę z koronawirusem stosowanie RODO zostało zawieszone. Czy to prawda? Read More

Wsparcie w zakresie ZUS dla osób na własnych działalnościach

Tzw. tarcza antykryzysowa została już ogłoszona. Jakie wsparcie w zakresie ZUS oferuje ona dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniających pracowników? Zwolnienie z… Read More

Epidemia koronawirusa – czy można wysłać pracownika na urlop?

Pytanie: Czy jako pracodawca mogę wysłać pracowników na urlop wypoczynkowy, w związku z panującą epidemią koronawirusa? Urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika. Pracodawca nie może jednak… Read More