bar

Dziedziczenie ustawowe. Czym ono jest i jak się ma do dziedziczenia testamentowego? – audycja TOK.FM

– Dziedziczenie ustawowe jest przeciwieństwem dziedziczenia testamentowego. Wchodzi w grę wtedy, kiedy nie podjęliśmy żadnych działań co do przyszłości naszego majątku po naszej śmierci. Cały… Read More