bar

Zapłata PITu za 2019 do 1.06.2020 r. = brak odsetek za zwłokę

Minister Finansów korzystając z upoważnienia ustawowego zawartego w tzw. Tarczy antykryzysowej, wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych. Rozporządzenie… Read More