Aktualności

SUKCESJA – NIEŚWIADOMA NIEKOMPETENCJA POLSKIEGO BIZNESU


Sprawy sukcesji cały czas należą do sfery NIEŚWIADOMEJ NIEKOMPETENCJI polskiego biznesu. Koniec kwietnia to dobry moment żeby podsumować miesiąc. Był to miesiąc obfitujący w seminaria poświęcone zagadnieniom sukcesji. Mecenas Marcin Radomski poprowadził seminaria poświęcone sukcesji w biznesie dla Mediatorship Insurance Group, Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw, dwukrotnie Banku Spółdzielczego w Toruniu oraz mBank S.A.. W ramach Konferencji CSR „Bezpieczeństwo przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu” wygłosił 23.04.3014 referat pt. „Sukcesja biznesowa w relacjach z interesariuszami”.

W ramach konferencji swe referaty wygłosili także Krzysztof Łęcki – Prezes Taurus Ochrona, Piotr Wielgus – doradca CSR, Dr Maria Anna Karwowska – Prezes Zarządu KPOP Lewiatan, Sławomir Wagner – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Krzysztof Ciesielski – specjalista do spraw bezpieczeństwa, Piotr Beczek – Wiceprezes Zarządu KPOP Lewiatan, Maciej Grabowski – Dyrektor Działu Doradztwa firmy Strefa Doradztwa s.c. oraz Dr Przemysław Hewelt. Rozmowy w kuluarach z uczestnikami wszystkich tych spotkań, kolejny raz potwierdziły, iż polscy przedsiębiorcy, cały czas jeszcze nie mają świadomości, iż śmierć stanowi typowe ryzyko biznesowe, które należy uwzględnić w strategii swojej działalności, a także podjąć działania zapobiegawcze. Udział w seminarium pozwala pochylić się nad tematem, który w naszej kulturze cały czas jeszcze jest tematem tabu. Zapraszamy w maju na kolejne seminaria.