Aktualności

Sąd Apelacyjny w Gdańsku


Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, iż właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką „zwykłą”, wpisaną w 2001 roku, może skutecznie podważyć prawomocny wpis hipoteki powołując się na uchybienia popełnione na etapie dokonywania tego wpisu. Za podstawę swej decyzji przyjął między innymi fakt, że wierzyciel wadliwie dobrał do zabezpieczenia pożyczki waloryzowanej walutą obcą  hipotekę zwykłą. Sąd uznał, że właściwa byłaby w tym wypadku hipoteka kaucyjna. Sąd uznał, iż mimo upływu ponad 10-ciu lat od wpisu hipoteki właściciel zachowuje prawo do kwestionowania prawidłowości prawomocnego wpisu. Orzeczenie to potwierdza stanowisko, iż każde zabezpieczenie hipoteczne może zostać poddane ponownej analizie pod względem zgodności z prawem i zakwestionowane przed Sądem. W spornej sprawie właściciel nieruchomości nie był pożyczkobiorca tak więc został całkowicie zwolniony od odpowiedzialności za dług. Taka linia orzecznicza otwiera duże możliwości przed osobami które nabyły nieruchomości z obciążeniem hipotecznym.