Niezapłacone faktury
sądowa windykacja
Szkolenia online
Czytaj więcej ›
Kredyty "frankowe"
Czytaj więcej ›
CRBR - Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Czytaj więcej ›
Stałe doradztwo
Czytaj więcej ›
Rodo w biznesie
Czytaj więcej ›
Niezapłacone faktury – sądowa windykacja
Czytaj więcej ›
Weksle
Czytaj więcej ›
Zakładanie / przekształcanie spółek
Czytaj więcej ›
Sukcesja w biznesie
Czytaj więcej ›

Specjalizujemy się w procesach sądowych w zakresie „płatności za faktury”. W sytuacji gdy otrzymamy komplet dokumentów, a w sprawie nie zachodzą dodatkowe konflikty między kontrahentami, to zwykle pozew trafia do sądu w ciągu doby. Wybieramy najtańsze i najszybsze postępowania oraz najszybciej działające sądy.
Prowadzimy sprawy na etapie sądowym i nadzorujemy komorników na etapie egzekucji. Kierujemy sprawy do najrzetelniejszych komorników. Prowadzimy nadzór nad windykacją komorniczą.

Co robimy?

 • jeśli jest taka potrzeba, wzywamy dłużnika do zapłaty;
 • ustalamy, jakie dokumenty będą niezbędne do przygotowania pozwu;
 • weryfikujemy przesłane dokumenty;
 • wybieramy możliwie najtańszy i najszybszy tryb postępowania sądowego;
 • przygotowujemy pozew;
 • obliczamy opłatę od pozwu, którą płaci Klient;
 • składamy pozew;
 • monitorujemy stan sprawy w Sądzie;
 • reprezentujemy Klienta w Sądzie jako tzw. pełnomocnik profesjonalny – cała korespondencja z Sądem jest prowadzona przez Kancelarię;
 • przygotowujemy odpowiedź na sprzeciw – jeśli jest taka potrzeba;
 • jeśli to możliwe i potrzebne – wszczynamy postępowanie zabezpieczające;
 • uzyskujemy klauzulę wykonalności;
 • wszczynamy egzekucję komorniczą;
 • nadzorujemy egzekucję komorniczą – reprezentujemy Klienta przed komornikiem jako tzw. pełnomocnik profesjonalny – cała korespondencja z Komornikiem prowadzona jest przez Kancelarię.

Jakie zalety ma windykacja sądowa?

 • przerywa bieg przedawnienia – jest więcej czasu na dochodzenia długu;
 • uprawnia do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Komornika – tylko Komornik legalnie może stosować środki przymusu podczas windykacji długów;
 • Sąd obciąża dłużnika kosztami sądowymi i kosztami kancelarii – windykacja sądowa może okazać się bezkosztowa dla wierzyciela;
 • prawomocny wyrok Sądu jest wiążący i ostateczny.

Jesteśmy kancelarią RADCÓW PRAWNYCH, co oznacza, że:

 • skończyliśmy studia prawnicze,
 • przeszliśmy specjalistyczne, regulowane przepisami, wieloletnie szkolenie (tzw. aplikację),
 • zdaliśmy państwowy egzamin zawodowy,
 • przysługują nam dodatkowe uprawnienia przewidziane przez prawo,
 • mamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami, przeprowadziliśmy ich dosłownie setki…
 • przeprowadziliśmy setki spraw sądowych,
 • potrafimy przygotować i złożyć pozew w 1-2 dni, jeśli otrzymamy niezbędne dokumenty
 • w celu ochrony interesów naszych klientów jesteśmy specjalistycznie ubezpieczeni
 • prowadzenie windykacji sądowej to nasz chleb codzienny.

Nie pobieramy opłaty za pierwszą konsultację telefoniczną!

Skontaktuj się z nami.