Niezapłacone faktury
sądowa windykacja
Szkolenia online
Czytaj więcej ›
Kredyty "frankowe"
Czytaj więcej ›
CRBR - Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Czytaj więcej ›
Stałe doradztwo
Czytaj więcej ›
Rodo w biznesie
Czytaj więcej ›
Niezapłacone faktury – sądowa windykacja
Czytaj więcej ›
Weksle
Czytaj więcej ›
Zakładanie / przekształcanie spółek
Czytaj więcej ›
Sukcesja w biznesie
Czytaj więcej ›

Specjalizujemy się w procesach sądowych w zakresie „płatności za faktury”. W sytuacji gdy otrzymamy komplet dokumentów, a w sprawie nie zachodzą dodatkowe konflikty między kontrahentami, to zwykle pozew trafia do sądu w ciągu doby. Wybieramy najtańsze i najszybsze postępowania oraz najszybciej działające sądy.
Prowadzimy sprawy na etapie sądowym i nadzorujemy komorników na etapie egzekucji. Kierujemy sprawy do najrzetelniejszych komorników. Prowadzimy nadzór nad windykacją komorniczą.

W sprawach niezapłaconej faktury (faktur) pobieramy wynagrodzenie (stawki poniżej) za opracowanie i złożenie pozwu, a w razie gdy dłużnik złoży sprzeciw lub zarzuty – w zależności od ich treści – dalsze wynagrodzenie ustalamy w oparciu o szacowany nakład pracy.

W przypadku brak sprzeciwu lub zarzutów dłużnika nasze wynagrodzenie obejmuje kwotę wynagrodzenia radcowskiego zasądzoną przez sąd + VAT pomniejszoną o kwotę zapłaconą za opracowanie i złożenie pozwu.

Stawki za opracowanie i złożenie pozwu

W przypadku gdy pozew dotyczy kwoty:

kwota ponad

do

Stawka wynagrodzenia

500 zł

1.000 zł

350 zł + VAT

1.000 zł

1.500 zł

400 zł + VAT

1.500 zł

5.000 zł

500 zł + VAT

5.000 zł

7.250 zł

800 zł + VAT

7.250 zł

10.000 zł

1.000 zł + VAT

10.000 zł

25.000 zł

1.300 zł + VAT

25.000 zł

35.000 zł

1.600 zł + VAT

35.000 zł

50.000 zł

1.900 zł + VAT

50.000 zł

75.000 zł

2.100 zł + VAT

75.000 zł

100.000 zł

2.300 zł + VAT

100.000 zł

125.000 zł

2.500 zł + VAT

125.000 zł

150.000 zł

2.700 zł + VAT

150.000 zł

175.000 zł

2.900 zł + VAT

175.000 zł

200.000 zł

3.100 zł + VAT

*zastrzegamy możliwość nie przyjęcia do poprowadzenia sprawy na przedstawionych zasadach, jeśli analiza sprawy będzie wskazywała na konieczność prowadzenia procesu na normalnych zasadach.

Pozew zostanie złożony w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym na podstawie dokonanej analizy dokumentów.

Oferta nie dotyczy prowadzenia postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego.