Niezapłacone faktury
sądowa windykacja
Kredyty "frankowe"
Czytaj więcej ›
CRBR - Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Czytaj więcej ›
Stałe doradztwo
Czytaj więcej ›
Rodo w biznesie
Czytaj więcej ›
Niezapłacone faktury – sądowa windykacja
Czytaj więcej ›
Weksle
Czytaj więcej ›
Zakładanie i przekształcanie spółek
Czytaj więcej ›
Sukcesja w biznesie
Czytaj więcej ›

Specjalizujemy się w procesach sądowych w zakresie „płatności za faktury”. W sytuacji gdy otrzymamy komplet dokumentów, a w sprawie nie zachodzą dodatkowe konflikty między kontrahentami, to zwykle pozew trafia do sądu w ciągu doby. Wybieramy najtańsze i najszybsze postępowania oraz najszybciej działające sądy.
Prowadzimy sprawy na etapie sądowym i nadzorujemy komorników na etapie egzekucji. Kierujemy sprawy do najrzetelniejszych komorników.

W sprawach niezapłaconej faktury (faktur) pobieramy wynagrodzenie (stawki poniżej) za opracowanie i złożenie pozwu, a w razie gdy dłużnik złoży sprzeciw lub zarzuty – w zależności od ich treści – dalsze wynagrodzenie ustalamy w oparciu o szacowany nakład pracy.

W przypadku brak sprzeciwu lub zarzutów dłużnika nasze wynagrodzenie obejmuje kwotę wynagrodzenia radcowskiego zasądzoną przez sąd + VAT pomniejszoną o kwotę zapłaconą za opracowanie i złożenie pozwu.

 

Stawki za opracowanie i złożenie pozwu

W przypadku gdy pozew dotyczy kwoty:

kwota ponad

do

Stawka wynagrodzenia

500 zł

1.000 zł

150 zł + VAT

1.000 zł

1.500 zł

200 zł + VAT

1.500 zł

5.000 zł

300 zł + VAT

5.000 zł

7.250 zł

600 zł + VAT

7.250 zł

10.000 zł

800 zł + VAT

10.000 zł

25.000 zł

1.000 zł + VAT

25.000 zł

35.000 zł

1.300 zł + VAT

35.000 zł

50.000 zł

1.600 zł + VAT

 

*zastrzegamy możliwość nie przyjęcia do poprowadzenia sprawy na przedstawionych zasadach, jeśli analiza sprawy będzie wskazywała na konieczność prowadzenia procesu na normalnych zasadach.