Aktualności

Jak szybko zlikwidować spółkę z o.o.?


Wspólnicy postanawiają zlikwidować spółkę. Podejmują stosowną uchwałę, wybierają likwidatora i czekają na zakończenie likwidacji. Niektórzy czekają i czekają naprawdę długo.

Znany nam rekordzista likwiduje spółkę z o.o. od 19 (słownie: dziewiętnastu!!!) lat i nadal nie widać końca. Co ciekawe, w spółce nie ma od dawna żadnego majątku. Zewnętrzny i opłacony likwidator po prostu nie potrafi (a może nie chce mu się) doprowadzić likwidacji do końca.

Inna znana nam spółka likwidowana jest od 2014 r., więc zaledwie 10 lat.

Jeszcze inna, z powodu problemów z niewspółpracującą księgową, była likwidowana 6 lat zanim udało nam się likwidację zakończyć z sukcesem.

likwidacja spółki z o.o.

Czy likwidacja spółki z o.o. jest skomplikowana?

To zależy. 😉

Z pewnością jest bardziej sformalizowana i musi trwać dłużej niż likwidacja spółki osobowej czy zakończenie działalności takiej spółki bez likwidacji.

Zgodnie z przepisami nie da się zlikwidować spółki z o.o. szybciej niż przed upływem 6 miesięcy.

Czemu?

Likwidacja składa się w wielkim uproszczeniu z kilku etapów:

1)     otwarcie likwidacji i zarejestrowanie jej w KRS,

2)     wezwanie wierzycieli poprzez ogłoszenie w MSiG,

3)     prowadzenie czynności likwidacyjnych zakończonych podziałem majątku spółki,

4)     uchwała o zakończeniu likwidacji i wniosek do KRS o wykreślenie spółki.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (art. 286 k.s.h.):

podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (czyli pkt. 3) nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (czyli pkt. 2).

Likwidacja spółki z o.o. nie może więc trwać krócej niż 6 miesięcy. Ale to nie znaczy, że nie można się „uwinąć” w np. 8 miesięcy.

Trzeba tylko wiedzieć, co należy zrobić (głównie: jakie dokumenty przygotować), w jakiej kolejności i w jakim momencie.

Czemu warto jak najszybciej zlikwidować spółkę?

Zasada jest prosta – im dłużej trwa likwidacja, tym więcej dokumentów należy wytworzyć, podpisać i dostarczyć do KRS.

W sytuacji, gdy my przejmujemy ciągnącą się od lat likwidację, nasz nakład pracy jest wielokrotnie większy, niż gdybyśmy prowadzili tą likwidację od początku.

Z rozpoczęciem każdego nowego roku obrachunkowego przybywa dokumentów, które trzeba przygotować i podpisać – sprawozdań finansowych, sprawozdań likwidatora, uchwał zgromadzenia wspólników.

Jeśli te dokumenty nie były sporządzane na bieżąco, należy je przygotować za każdy rok likwidacji. Sąd rejestrowy musi mieć porządek w papierach, zanim wykreśli spółkę z rejestru.

Przez te wszystkie lata należy także opłacać księgową. W końcu ktoś musi przygotować sprawozdania finansowe likwidowanej spółki.

Z naszego doświadczenia wynika, że problemem przy likwidacjach spółek nie jest majątek czy jego upłynnienie, ale papierologia.

Przebieg likwidacji mogą dodatkowo skomplikować przypadki losowe i życiowe.

Wyobraźmy sobie sytuację, że w międzyczasie umiera jeden ze wspólników. Nawet jeśli mieliśmy odpowiednie i przemyślane zapisy w umowie spółki, to proces likwidacji dodatkowo się komplikuje i wydłuża.

A co się stanie, jeśli wspólnicy w ciągu tych lat likwidacji się pokłócą i jeden z nich nie będzie chciał współpracować (albo się wyprowadzi za granicę). Nagle podejmowanie uchwał zgromadzenia wspólników zaczyna wymagać dużo więcej wysiłku i formalności.

Wybór właściwego likwidatora i wsparcia prawno-podatkowego

Z naszego doświadczenia wynika, że najczęściej likwidacje przedłużają się z następujących powodów:

–       wybrany zewnętrzny likwidator nie radzi sobie, a nie zależy mu na zakończeniu likwidacji (bo np. dostał pieniądze z góry);

–       księgowość nie współpracuje (bo np. jest źle opłacana, obrażona, zajęta innymi lepiej rokującymi klientami itp. itd.);

–       wewnętrzny likwidator (wybrany spośród członków zarządu lub wspólników) nie zna się na likwidacji i nie wie, jak poprawnie przygotować dokumenty do KRS

–       spółka ma nieuporządkowaną sytuację majątkową (w szczególności ma długi – to temat na odrębny wpis).

Aby uniknąć przedłużającej się likwidacji, rosnących kosztów i stresów (nałożenie grzywny w celu przymuszenia przez KRS zawsze jest stresogenne) należy powierzyć likwidację doświadczonej osobie.

Jako Kancelaria wprawdzie nie zostajemy likwidatorami spółek, ale każdemu likwidatorowi pomożemy przeprowadzić proces likwidacji w sposób szybki i sprawny.*

Jeśli potrzebujesz pomocy, bo nie wiesz, jak szybko zlikwidować spółkę z o.o., skontaktuj się z nami!

* Pod warunkiem, że Klient z nami  współpracuje. 😉

Autor: radca prawny Justyna Lisińska