Aktualności

Członek zarządu może nie płacić ZUS


Oddział ZUS w Lublinie potwierdził, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia członków zarządu spółki z o.o. i S.A., jeśli otrzymują je na podstawie uchwały wspólników.

Współpracując z naszymi Klientami zwracamy uwagę, aby wybierali rozwiązania optymalizujące koszty działania ich spółek. Proponowanym przez nas rozwiązaniem w przypadku spółek z o.o. jest określenie uchwałą zgromadzenia wspólników wysokości wynagrodzenia członków zarządu, przysługującego im z tytułu sprawowania tej funkcji.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego członkostwo w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkiem prawnym odrębnym od stosunku pracy. Pełnienie funkcji członka zarządu jedynie na podstawie aktu powołania skutkuje niepodleganiem ubezpieczeniom społecznym z uwagi na brak tytułu, o którym mowa w art. 6-12 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Stanowisko to potwierdził Oddział ZUS w Lublinie decyzją nr 22/2014 z dnia 21.01.2014 r. (WPI/200000/43/22/2014). Organ stwierdził, że art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera zamknięty katalog osób podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Wśród nich nie zostali wymienieni członkowie zarządu otrzymujący wynagrodzenie za sprawowanie tej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Nie muszą więc oni opłacać składek ZUS z tego tytułu.