Blog


Gmina i samorząd odpowiadają za pomyłki urzędników stanu cywilnego przy czynnościach niewładczych. np. spisaniu ostatniej woli spadkodawcy.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą w której Wiesław W. rok przed śmiercią sporządził testament przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Do spadku powołał Roberta W. Skorzystał z tzw. testamentu allograficznego. Jego sporządzenie polega na tym, że spadkodawca (testator) składa ustnie swoją ostatnią wolę wobec wójta lub burmistrza, ale może też wobec m.in. starosty, sekretarza powiatu, kierownika USC.
Rzeczpospolita donosi: Aż 20 lat niepewności czeka członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który zaniecha złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. O co chodzi?

Aktualności

Próba ratowania firmy bez sankcji

Rzeczpospolita donosi: Oceniając prezesa zwlekającego z upadłością, trzeba zważyć jego starania o restrukturyzację przedsiębiorstwa.

Sąd Najwyższy w dniu 2 marca 2016 r. wydał postanowienie (sygn. akt V CSK 401/15) niezwykle korzystne dla członków zarządów spółek z o.o., które muszą podjąć decyzję - ratować firmę, czy zgłosić ją do upadłości?

i&r days

20.06.2016

Konferencja Insurance & Reinsurance Days www.irdays.pl, Serock Hotel Narvil.

Nasi partnerzy

Copyright © 2013

website by YourView

.